Taguchi | Wat is de kern?

Het resultaat?
Kwaliteit vergroten! Betrouwbaarheid verhogen! Ontwikkeltijd verkorten! Intellectueel eigendom vergroten. Dat is de uitkomst van het gebruik van Taguchi. Kwaliteit verhoging wordt fun!


Wat is de kern?
De kern is dat je gestructureerd gaat testen of simuleren. Uitstekende tooling voor teamwork!  Gestructureerd testen levert op dat je:

– Slim optimaliseert. Bij bijvoorbeeld 7 parameters op 2 levels met 8 testen een optimum kan vinden uit 128 mogelijkheden! Merk op dat je in jouw werkomgeving bij 8 testen een optimum vindt uit…..8 testen! Bij 11 parameters op 2 levels met 12 testen is dat zelfs een optimum uit 1024 ipv 12! Dit zijn slechts voorbeelden. Alles is mogelijk qua parameters en levels. Dit levert een grote kwaliteit- en tijd- winst op.

– De team-creativiteit maximaal kan inzetten in een brainstorm. A pleasant way to use your Intelligence!

Vóóraf aan de test reeds weet hoe je de resultaten achteraf presenteert en kan interpreteren.

– Dat je dus ook al vooraf weet hoe je objectief afwegingen kan maken aangaande kwaliteit en kostprijs.


Randvoorwaarden
Wil je bovenstaande resultaat behalen? Remember GiGo. Garbage in Garbage out!

‘Q  = fun’ als je voorafgaand aan het testen duidelijk hebt:

– Hoe je de output van je systeem/product/proces wilt meten
– Welke parameters een rol spelen in de continue verbetering
– Hoe je deze parameters kan/wilt instellen


Wat is Taguchi’s bijdrage?
Taguchi heeft in bovenstaande verbeterproces de volgende tooling aangebracht om vooral richting betrouwbaarheid een grote stap te maken:
– Hij beveelt je doordachte testschema’s aan. Deze bieden zelfs soelaas bij afhankelijke parameters.
– Hij biedt een maat voor het meten en verbeteren van Betrouwbaarheid: de Signaal/Ruis verhouding.
– Met Parameter Design geeft hij de mogelijkheid om slim en snel een optimum te vinden, waarbij op de koop toe een hogere kwaliteit tegen lagere kosten gerealiseerd kan worden
– Met Tolerance Design vertelt hij jou welke parameters je het beste kan gebruiken voor tolerantieverkleining van je output.
– Hij legt een relatie tussen toleranties en duurzaamheid: de Verliesfunctie.


Taguchi | leren en toepassen?
Meer weten? De methodieken/tooling leren? Of leren toepassen? I@E heeft bovenstaande Taguchi methodiek in een 7-staps model gegoten. Uitermate geschikt om inzichtelijk te leren én toe te passen. In een Masterclass met gelijkgestemden leer je laagdrempelig en snel. Klik hier voor meer informatie.