Taguchi Design of ExperimentsWikipedia zegt het volgende:
 
Taguchi methods (Japanese: タグチメソッド) are robust design methods, developed by Genichi Taguchi to improve the quality of systems, products or processes.
 
 
 

Robust design? Gestructureerd optimaliseren met je team. Gebaseerd op orthogonale testmatrices. De relaties tussen systeemparameters en output snel bepalen voor complexe systemen. 

Genichi Taguchi? I@E heeft dhr. Taguchi leren kennen en zijn methoden geschikt gemaakt voor westerse bedrijven. Complexe producten verbeteren met een 7 staps methodiek. 

Improve Quality? Functie, betrouwbaarheid of robuustheid verbeteren met je team. Kennis ontwikkelen in de keten. Maar wel anders! Wat vind je ervan dat je functionaliteit-, omgevings-testen en duurtesten tegelijkertijd kan meenemen in plaats van sequentieel? 

Maak Kennis!

0031-6-22496503

SUPPORT@TAGUCHI.EU