QRE tools: hoe werkt DoE?


Hoe werkt QRE?  Laten we eens starten met Design of Experiments. Herken je je qua werkwijze in de tabel linksboven?

Dan is het makkelijker om de (gevolgen van de) verschillen met QRE te zien.

Hierbij gebruik je bij, 3 parameters en 2 levels, de tabel onderaan.

Zie je de wezenlijke verschillen? 

  • Je verandert alle parameters tegelijkertijd! Door gebruik te maken van een structuur,  een zogenaamd orthogonaal testschema *, behoud je toch het overzicht aangaande de invloed van de verschillende parameters op de output, teneinde analyse mogelijk te maken.  De testen zijn reproduceerbaar (waar ook ter wereld uitgevoerd!) en de resultaten zijn betrouwbaarder dan bij iteratief testen. Op de training wordt hier veel aandacht aan besteed. Bovendien ervaar je dat – omdat de resultaten grafisch weergegeven worden – transparantie ontstaat: helderheid voor iedereen in het team op een duurzame wijze.

  • De structuur nodigt uit tot vóór-denken. Voordat je gaat testen ga je alle parameters die je systeem kunnen verbeteren in kaart brengen.

  • Er is een maat om betrouwbaarheid  vast te leggen.  Deze maat is rechtstreeks afgeleid van het  doel van engineering: het vinden van een robuust systeem. Een systeem dat voldoet aan de specificaties, ondanks toleranties, omgevingsinvloeden en veroudering. Dr. Taguchi heeft deze laatste regel in een maat vastgelegd: de Signaal/Ruis verhouding. Hierbij zijn de specificaties de “S” en de toleranties, omgeving en veroudering de “N”. Door beide grootheden apart in een matrix tegenover elkaar te zetten, verkrijg je robuuste systemen. In de tabel wordt de Q dan de S/N verhouding.

  •  Uit de testmatrix kun je de invloed van de verschillende parameters op de output analyseren, maar je kunt  ook nog een optimum synthetiseren. Een optimum dat je nog niet eerder getest hebt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij 3 parameters op 2 levels een optimum uit 8 mogelijkheden kunt synthetiseren en bij 11 parameters op 2 levels met 12 testen een optimum uit 2**11 = 2048 mogelijkheden kunt synthetiseren. Je hebt dan 2048 – 11 = 2037 testen niet gedraaid. 

Het “gestructureerd testen” met behulp van orthogonale arrays is het eerste wezenlijke verschil met het “one-factor-at-a-time-veranderen”, wat in de Westerse wereld ook wel GBV*  genoemd wordt. Een soort van vrijbrief voor creatief handelen. Maar hoe zit het met de betrouwbaarheid???? Hiervoor wordt in TQE | Taguchi Quality Engineering een maat gebruikt: De S/N verhouding. De “Output Q” kent dan niet de dimensie “%” maar “dB”. Meer weten? Bezoek een training DoE | Design of experiments.

Een tweede wezenlijk verschil is de paradox in kwaliteitsdenken. We denken dat de Q alleen verhoogd kan worden door een hogere kostprijs. Je verkleint immers de toleranties van componenten of materialen, je gaat duurdere materialen die minder snel verouderen toepassen, of je gaat de omgevingsinvloeden aanpakken met extra inspanningen of onderdelen.  Kan dat dan anders?  Een hogere kwaliteit tegen lagere kosten, om het maar heel zwart-wit te stellen? Ja! Met TQE | Taguchi Quality Engineering zoek je éérst een andere instelling. Een instelling, waarbij je systeem immuner c.q. betrouwbaarder is. Tegen gelijke of lagere kosten. TQE noemt dit Parameter Design. Meer weten? Bezoek een training TQE | Taguchi Quality Engineering.

Een derde verschil is dat het gebruik structuren: naast DoE en TQE zijn TRIZ, Ishikawa, Mentimeter en Brainwriting de moeite van het noemen waard. I@E heeft een 7-staps methodiek ontworpen waarbij alle belangrijke tools in een uitgekiende volgorde worden toegepast. Eerste voordeel: De TTM wordt korter. Tweede voordeel: De R&D kosten worden lager. Ten derde: Team-power! Structuren bieden voordelen uit de positieve psychologie: Er ontstaat een team-meedenk-cultuur. Positief meedenken door het team ( “hoe kan ik jou helpen?”) i.p.v. de negatieve schuldvraag stellen (“waarom heb je het nog niet opgelost?”). Een onafhankelijk consultant van I@E biedt de juiste voorwaarden hiertoe als onafhankelijk voorzitter. Meer weten over positieve methodieken en structuren? Bezoek een training QRE| Quick response Engineering.

——————————————————————————–

Samengevat: TQE, DoE en QRE zijn van grote waarde als je belang hecht aan minstens één van de volgende aspecten: 

– betere functionaliteit
– hogere betrouwbaarheid
– kortere time to market
– meer team-involvement
– transparante analyse
– duurzame engineering decisions kennistaguchi contact learn apply enjoy

Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503