Y | I@E | 10 tips | naar Excellente Ontwikkeling!

10 tips? “Het lerend effect is het grootst als je zelf eerst op je bek gaat” aldus Dennis Rijnvis op zijn Blog over beter bloggen. Ik denk dat hij gelijk heeft. Veel fouten heb ik zelf gemaakt als Researcher/Engineer of zien maken bij Development & Engineering. Dit laatste in mijn hoedanigheid als procesbegeleider bij innovaties. Het lerend effect heeft geleid tot een consultancy-bedrijf waarbij ik D&E help met effectievere werkprocessen welke leiden tot betere producten. Een bedrijf waar ik trots op ben.

Uit mijn kennis en ervaring heb ik een 10-tal tips gelicht, om te komen tot effectievere excellentere Development & Engineering. Elke tip in één alinea. De alinea begint met een stelling. Dat kan lijken op een open deur. Maak dan die deur even dicht. Denk eens vóór over de mogelijke inhoud. Lees dan de rest. Is het echt een open deur in jouw bedrijf? Denk dan eens ná.

Na deze filosofische intro wens ik je veel vóór- en ná-denk plezier! Hier komen de 10 tips!

 


1. Wat wil je klant? Je klant, zowel intern als extern, heeft een doelstelling. Juran definieerde deze doelstelling als ‘kwaliteit’. Wat is deze kwaliteit? Ook in het tijdperk van agile scrum is het beantwoorden van deze vraag in een zo vroeg mogelijk stadium cruciaal.


2. Hoe meet je deze kwaliteit? Abstracte grootheden leiden tot abstracte werkwijzen. Wellicht goed voor divergerende creativiteit in Research, maar niet voor Ontwikkeling en Engineering. Hoe meet je deze kwaliteit en hoe test je hem dan? Hoe eerder je dit weet hoe beter!


3. Doe het niet alleen! Gebruik de kracht van een (jouw?) team. Een team dat “buiten het bedrijf om” kan denken is nog beter. Gebruik je klant! Gebruik je Toeleverancier! Gebruik een Professor! Gebruik een Specialist van TNO of Fraunhofer. Dat neemt wel tijd in beslag maar je tilt je kwaliteit-niveau over de hele Time-to-Market omhoog. Gebruik daarom het team al bij tip 2. Het meten van kwaliteit.


4. Maak gebruik van een onafhankelijk begeleider! Dat klinkt wellicht vreemd voor techneuten, want die bijten zich het liefst zelf vast in het oplossen van een probleem. Engineers die kwetsbaar zijn, hulp zoeken en willen verbinden, zijn zeldzaam. Wees dus zuinig en alert op die medewerkers! Ze worden herkenbaar als ze tip 3 willen gaan uitvoeren! Hier ligt een taak voor QA: wees een begeleider die kwetsbaarheid en verbindendheid in zijn portfolio heeft.


5. Nog beter: Vraag een extern begeleider! Wat voegt hij nog meer toe? Hij kan een andere dynamiek bewerkstellingen in de groep. Hij heeft geen last van historie of hiërarchie en stelt iedereen gelijk. Hij weekt daarmee kennis van introverten los, kan gebruik maken van afwisseling in de vraagstelling (van ogenschijnlijk domme vragen tot confronterende vragen) en objectieve methodieken gebruiken. Domme vraag: “ken jij de betekenis achter de betrouwbaarheid gerelateerde woorden in de Hand-figuur?”


6. Gebruik objectieve methodieken! Methodieken bieden structuur. Een structuur is niet geest-beperkend maar biedt ruimte voor creativiteit. Je hoeft niet meer na te denken over “het hoe”. Je convergeert naar het “wat”. Het mooiste voorbeeld hiervan is TRIZ. Zelfs uitvinden (het ultieme creativiteitsproces) kan middels een structuur. De volgende generatie voor je product uitvinden? Gebruik TRIZ.


7. Brainstormen is (f)out! Brainstorming met geeltjes kennen we allemaal. Bruikbaar voor creativiteit bevorderende divergerende processen bij Research. Bij Development en Engineering is de convergerende doelstelling maatgevend. Brainwriting werkt dan effectiever omdat je steeds tot focus gedwongen wordt. Zie je de volgende Brainwriting al voor je? Samen aan de gang met de eerste 6 tips onder onafhankelijke begeleiding: “wat is kwaliteit”, “hoe meet ik dat” gevolgd door “hoe zou jij de kwaliteit verhogen”. Mijn ervaring is dat ontwikkelaars en engineers genieten van (de opbrengst van) dit proces.


8. Extrinsieke invloed verkleinen is kostenverhogend! Stel je hebt middels brainwriting parameters gevonden die invloed uitoefenen op de kwaliteit van je product/proces. Hoe ga je dan verder? Stel de omgevingstemperatuur heeft een nadelige invloed. Wat doe je dan? … een hitteschild bouwen? extra isolatie? Een ander voorbeeld: de tolerantie van een onderdeel werkt significant nadelig. Wat doe je dan?… een nauwer getolereerd onderdeel pakken? Een derde voorbeeld: een onderdeel veroudert en dat heeft een nadelig effect. Wat doe je dan?….Een duurtest opzetten? Een feedback-loop inbouwen? Valt het je op dat al deze maatregelen aangaande het verminderen van de extrinsieke invloeden je product duurder maken?


9. Intrinsieke parameters zijn goudmijnen! Techneuten zijn doeners en willen dus doen, doen, doen. En daarmee vergeten ze de belangrijkste engineerings-stap: de configuratie van intrinsieke parameters. Is er een andere configuratie van intrinsieke parameters mogelijk? Waarbij de invloed van omgeving, toleranties en veroudering veel minder is? Heb je deze stap al eens overwogen?

Overwogen en ook al eens toegepast?  Dan ben je waarschijnlijk met testen of simulaties aan de gang gegaan. Waarschijnlijk gebruikte je het testmodel van A/B testen. Mogelijkheid A vergelijken met mogelijkheid B. Diegene die het beste uit de bus komt, neem je dan. Nog geen bevredigend resultaat? Dan B vergelijken met C, etc….De beschikbare ontwikkeltijd is dan de remmende factor in je testmogelijkheden. Zou dit niet professioneler kunnen?


10. Goud delven kun je leren! A/B testen levert slechts één optimum uit 2 mogelijkheden op. Bij 7 parameters (A t/m G) met 8 testen slechts een optimum uit 8 mogelijkheden. Als je orthogonale matrices conform Taguchi Methodieken toepast kun je met 8 testen een optimum uit 128 mogelijkheden afleiden! Taguchi noemt dit Parameter Design. Een optimum waarbij de invloed van omgeving, veroudering en toleranties het allerkleinst is.

Test-structuren vind je op Reliwiki. Google ook eens op Taguchi Methodieken. Het mooie van deze structuur is dat je met je team vooraf aan het testen reeds weet hoe je de testresultaten moet interpreteren. Analyse is dan niet meer subjectief! en er wordt informatie gegenereerd en gedocumenteerd van de relaties tussen alle parameters en de output (kwaliteit) welke veel betrouwbaarder is dan de informatie van A/B testing.

En last but not least: Een andere parameterinstelling kan zelfs goedkoper zijn. Domme vraag: “Een hogere kwaliteit bij een lagere kostprijs. Was dat geen contradictie?”


 


Bovenstaande tips zijn reflectief van aard. Als er vragen bij je opkomen wil ik deze graag beantwoorden (bel me gewoon: 0031-6-22496503)

10 tips die het topje van een ijsberg vormen. Een ijsberg van mogelijkheden om excellent te kunnen ontwikkelen en engineren.

Exploreer deze ijsberg…volg een training

 


Over de schrijver:
Het doel van de schrijver is om OEM-ers in de Benelux te helpen met het ecellenter maken van hun Ontwikkel- en Engineerings-proces. Om dit te bereiken heeft hij het bedrijf I@E opgericht en schrijft hij blogs, organiseert hij Masterclasses aangaande Excellent Ontwikkelen en Engineeren en Taguchi Quality engineering. Verder houdt hij presentaties en begeleidt hij bedrijven bij concrete cases. Vraag een presentatie voor jouw bedrijf aan. Jouw telefoontje of mail wordt altijd gehoord, gelezen en beantwoord!

Bel of mail hem gerust:

Frans Balemans

I@E (Innovation @ Engineering)

0031-6-2249-6503

support@taguchi.eu