Hoe werkt DoE?


Wat was de werkwijze van K aangaande het verbeteren van het systeem, nadat hij geconfronteerd werd met een prestatie van 68%? Intuïtief probeerde hij het systeem te verbeteren door één parameter te veranderen.

Als K consequent zou zijn in gestructureerd testen, zou hij alle parameters kunnen veranderen en steeds het resultaat vergelijken. Dan krijg je een testopzet als in onderstaande figuur.

Hierbij zeggen de testen 1 en 2 iets over de invloed van parameter A, testen 2 en 3 over parameter B en testen 3 en 4 over parameter C. Dan kan hij dus een uitspraak doen over de invloed van de parameters op het resultaat Q. Doch hoe betrouwbaar is deze uitspraak. En de reproduceerbaarheid. Als iemand anders deze test zou doen, zou de uitkomst of analyse dan anders zijn? En wat wordt dan zijn optimale instelling? Het kan dus beter!

Bij TQE | orthogonaal testen ga je anders te werk. Hierbij gebruik je de tabel onderaan. Zie je de wezenlijke verschillen? Even out-of-the-box denken!

  • Je verandert alle parameters tegelijkertijd! Door gebruik te maken van een structuur van het testschema behoud je tóch het overzicht aangaande de invloed van de verschillende parameters op de output, teneinde analyse mogelijk te maken.  De testen zijn reproduceerbaar (waar ook ter wereld uitgevoerd!) en de resultaten zijn betrouwbaarder dan bij iteratief testen. Op de training wordt hier veel aandacht aan besteed. Bovendien ervaar je dat – omdat de resultaten grafisch weergegeven worden – transparantie ontstaat: helderheid voor iedereen in het team op een duurzame wijze.

  • De structuur nodigt uit tot vóór-denken. Voordat je gaat testen ga je alle parameters die je systeem kunnen verbeteren in kaart brengen.

  • Er is een maat om betrouwbaarheid  vast te leggen.  Deze maat is rechtstreeks afgeleid van het  doel van engineering: het vinden van een robuust systeem. Een systeem dat voldoet aan de specificaties, ondanks toleranties, omgevingsinvloeden en veroudering. Dr. Taguchi kent hier een maat aan toe: de Signaal/Ruis verhouding. Hierbij zijn de instelbare systeemparameters de “S” en de toleranties, omgeving en veroudering de “N”. Door beide grootheden apart in een matrix tegenover elkaar te zetten, verkrijg je robuuste systemen. In de tabel wordt de Q dan de S/N verhouding.

  •  Uit de testmatrix kun je de invloed van de verschillende parameters op de output analyseren, maar je kunt  ook nog een optimum synthetiseren. Een optimum dat je nog niet eerder getest hebt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij 3 parameters op 2 levels een optimum uit 8 mogelijkheden kunt synthetiseren en bij 11 parameters op 2 levels met 12 testen een optimum uit 2**11 = 2048 mogelijkheden kunt synthetiseren. Je hebt dan 2048 – 11 = 2037 testen niet gedraaid. 

Dus sneller en slimmer naar een betrouwbaarder product of proces. Volg een training. Vraag een flyer aan.

——————————————————————————–



taguchi contact learn apply enjoy

Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503