Hoe?

Hoe doen we het nu?


Wat wordt jouw werkwijze als je geconfronteerd wordt met een onder-prestatie van 68%? We zijn gewend om ons systeem te gaan verbeteren door één parameter te veranderen. Maar wat is hiervan de consequentie? Kijk hiertoe eens naar onderstaande figuur waar steeds één parameter per test veranderd wordt. De verandering is subjectief.

Hierbij zeggen de testen 1 en 2 iets over de Q-relatie van parameter A, testen 2 en 3 over parameter B en testen 3 en 4 over parameter C. Dan kan hij dus een uitspraak doen over de invloed van de parameters op het resultaat Q. Doch hoe betrouwbaar is deze uitspraak? En de reproduceerbaarheid. Als iemand anders deze test zou doen, zou de uitkomst of analyse dan anders zijn? En welke optimale instelling ga je kiezen? Test 2 (ABC = 211) of Test 4 (ABC = 222), beiden met een resultaat van 74%?


Hoe werkt Design of Experiments?

Bij DoE | orthogonaal testen ga je anders te werk. Hierbij gebruik je de tabel onderaan. Zie je de verschillen? 

  • Je verandert alle parameters tegelijkertijd! Lijkt het. En dan ben je toch het overzicht kwijt? Door gebruik te maken van structuur in het testschema behoud je tóch het overzicht aangaande de invloed van de verschillende parameters op de output, teneinde analyse mogelijk te maken. Zo zeggen alle 4 de testen (niet slechts 2 zoals bij conventioneel testen) iets over de Q-relatie. Bijvoorbeeld de testen 1 en 2 over level 1 van A tov Q (70%) en de testen 3 en 4 over level level 2 van A tot Q (73%). Simpel te bepalen door 2 resultaten bij elkaar op te tellen en te middelen.

  • De structuur nodigt uit tot vóór-denken. Voordat je gaat testen ga je alle parameters die je systeem kunnen verbeteren in kaart brengen. Een cruciaal team-proces. Want de kaliteit van de test is afhankelijk van de kwaliteit van de gekozen parameters en levels. In de training wordt hier veel aandacht aan besteed.

  •  Uit de testmatrix kun je de invloed van de verschillende parameters op de output analyseren, maar je kunt  ook nog een optimum synthetiseren. Een optimum dat je nog niet eerder getest hebt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij 3 parameters op 2 levels een optimum uit 8 mogelijkheden kunt synthetiseren. Bij het oven-voorbeeld met 7 parameters op 2 levels kun je een optimum uit 128 levels (2**7) met 8 testen halen. Kun je je voorstellen dat je ABCDEFG = 2122211 kan vinden als optimum? En bij 11 parameters op 2 levels met 12 testen een optimum uit 2**11 = 2048 mogelijkheden. Je hebt dan 2048 – 11 = 2037 testen niet gedraaid. 
 ParametersHuidige toestand (1)Nieuwe toestand (2)
AIsolatiehuidignieuw
BMagnetron voorverwarmingnietwel
CSamenstelling producthuidignieuw
Dtijd/temperatuur cyclussnellangzaam
EPerforatie transportbandnietwel
FVóór-behandeling componentnietwel
GDubbel transportsysteemnietwel

Training

De 8 testen geven 8 resultaten. Tijdens een training leer je hoe je deze resultaten grafisch kan weergeven. En analyseren. Begrijpbaar en laagdrempelig voor iedere medewerker in jouw bedrijf. Bedenk eens welke voordelen hieraan verbonden zijn.

Ga ook voor sneller en slimmer testen. Leer om orthogonaal te testen. Mail naar frans.balemans@taguchi.eu of bel voor meer informatie over een 2-daagse training. Daar leer je:

  • hoe een test op te zetten (matrix kiezen)
  • hoe te analyseren(welke parameter heeft de grootste invloed?)
  • hoe te synthetiseren ( wat wordt het optimum?)

Voor de evaluaties van deelnemers aan de training zie de eerste alinea op www.taguchi.eu/gestructureerd-testen

.

——————————————————————————–taguchi contact learn apply enjoy

Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503