About us

Waarom I@E? Innovation @ Engineering, wil de concurrentiekracht van Europese R&D -gedreven bedrijven verhogen. Door engineers, managers en Q-professionals bewust te maken van tools. Tools en werkwijzen om producten of processen beter of goedkoper te ontwikkelen. En te laten zien dat het sneller en plezieriger kan.

Belangrijke tools. Er zijn vele  tools. Maar niet allemaal bekend en ook niet allemaal even krachtig. Niet effectief of efficiënt . I@E koppelt  in haar leergangen krachtige tools aan een 7 stap model. Hiermee verkrijg je:

 • een betere functionaliteit
 • tegen lagere kosten
 • in kortere tijd
 • duurzame kennis
 • een snellere marktreactie (TTM) bij je volgende ontwikkeling/engineering.

Frans Balemans, meer dan 35 jaar enthousiast ervaringsdeskundige op het gebied van innovatieve tools voor engineering. Ik wil mijn kennis en ervaring met jou delen. Middels effectieve training word je in toenemende mate bewust van de kracht van de methodieken. Trainingen gericht op het vergroten van jouw vermogen om het zelf toe te passen én de opgedane kennis aan anderen binnen jouw bedrijf over te kunnen dragen. Onder het  motto:

Training on the Job | Learning by doing.

 • Samengevat levert het jouw bedrijf op:
 • Hogere Functionaliteit, Kwaliteit en Betrouwbaarheid van je product, proces of systeem
 • Beter imago in de markt
 • Hogere ROI
 • Lagere product- of proces- kosten
 • Tijdsbesparing in engineeringstijd
 • Genereren van duurzaam Intellectueel Eigendom

taguchi contact learn apply enjoy

Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503