Y? I@E | Masterclass 8 kernpunten

8 kernpunten? Masterclass?   


Het is een concept van kwaliteitsvisie, kwaliteits doelstellingen én kwaliteit meten én kwaliteit verbeteren. Op de werkvloer! Praktisch! Alhoewel bovenstaande zin een open deur lijkt, hebben veel bedrijven moeite met het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen in combinatie met kwaliteit meten!
dr. Taguchi ‘s visie op kwaliteit was zijn tijd – de vijftiger jaren van de vorige eeuw – ver vooruit. In zijn visie wordt “kwaliteit” vertaald in continue streven naar verhoging van “robuustheid” teneinde “een zo laag mogelijk verlies voor de maatschappij te verkrijgen”. En zijn methodieken van het “meten van kwaliteit” m.b.v. de grootheid S/N én de “omgang met (afhankelijkheid van) parameters” zijn praktisch toepasbaar op de werkvloer.  Orthogonaal testen in combinatie met gestruktureerde team-creativiteit zijn krachtige tools gebleken om de betrouwbaarheid van producten of processen te verbeteren.
Ondanks het 50 jarig bestaan van de visie en methoden, blijkt de toepassingsgraad bij Europese technologische bedrijven toch laag. Documentatie op internet beperkt zich tot research- en onderzoekswerk door academische studenten, terwijl de tooling van dhr. G. Taguchi uitermate geschikt is voor de optimalisatie van systemen i.c. producten en processen binnen “Development en Engineering”. I@E vindt dit een gemiste kans voor de Europese Industrie!
I@E, Innovation @ Engineering, heeft daarom de filosofie en methodieken geïntegreerd in een leer-concept: I@E Taguchi Concept. 25 Jaar toepassingservaring hebben geleid tot een training welke filosofie én methodieken begrijpbaar, handzaam en toepasbaar binnen jouw eigen bedrijf maakt! En snel! Na afloop van een ééndaagse training kun je zelf met dit concept in-house aan de gang.

 

 I@E Masterclass Taguchi

De ééndaagse Taguchi training – gericht op het management van R&D, Engineers en Kwaliteits -Professionals – kent 10 kernpunten:

 

1. Wat zijn robuuste systemen? Wat is hun kracht?

Producten volgens specs. Een specificatie bestaat uit een target en afwijkingen. Alle kwaliteits-inspanningen tijdens R&D zijn gericht op het bereiken van het target en het reduceren van de afwijkingen van het target. In veel grotere bedrijven met een eigen R&D, wordt de eerste taak vooral toegerekend aan de “ontwikkelafdeling” en de laatste taak aan de “engineeringsafdeling”.

 2. Optimalisatie van systemen. Waar ligt de grens? De grens van dit optimalisatie-proces kan bepaald worden met de “verlies-functie”. Met behulp van de door Taguchi ontwikkelde Verlies-Functie kan bepaald worden of verbeteringen opwegen tegen de kosten die hiervoor gemaakt worden. Andersom was Taguchi hiermee de eerste kwaliteitsgoeroe die kwaliteit niet enkel in kosten uitdrukte maar ook in “omgekeerde winst”. Een voorloper in duurzaam denken in de jaren 50 van de vorige eeuw!

3. Hoe kostenbewust optimaliseren? De werkwijze van het optimalisatie-proces kent drie op een volgende stappen:

–          Systeem design (keuze van het best passende systeem)

–          Parameter design (keuze van de beste parameterinstelling bij reductie van kosten)

–          Tolerantie design (keuze van de beste parameterinstelling met verhoging van kosten)

 

4. Wat levert Parameterdesign op? Parameterdesign is een heel krachtige methodiek omdat “betrouwbaarheidsverhoging” gepaard wordt aan “lagere systeem-kosten”; een doorbreking van een kwaliteitsparadigma dat kwaliteitsverhoging altijd gepaard gaat met hogere systeem-kosten. En eigenlijk is dit een spin-off van het proces om middels slimme testen te komen tot een robuustere instelling van de parameters.

 

Voorbeelden ter verduidelijking? Vergelijk uw proces eens met het volgende proces uit de voedingsmiddelenbranche: een cakemeel-fabrikant. (Maar het geldt ook voor de ontwikkeling van frezen, meetinstrumenten of machines of processen zoals spuitgieten, sputteren, filteren, etc.…) Doelstelling: Met welke instelling van mijn procesparameters kan ik 100 miljoen mensen in een nieuw marktgebied (Afrika) een cake laten bakken die altijd lukt? Ik heb 7 interessante parameters A t/m G gedefinieerd met mijn ontwikkelteam.

 

A: Hoeveelheid eieren: 2 of 3

B: Hoeveelheid melk: 100 of 150 ml

C: hoeveelheid boter: 200 of 300 gram

D: oventemperatuur:150 of 180 graden

E: mix tijd: 2 of 3 minuten

F: rijstijd van het deeg; 1 of 2 uur

G: hoeveelheid anti-klontermiddel: X of Y

 

Dit zijn dus 7 parameters op 2 levels. Als ik het optimum wil vinden moet ik dus 2**7 = 128 uitvoeren. Dat zou bijvoorbeeld test 98 kunnen zijn. Hier komt de kracht van Taguchi’ s testfilosofie om de hoek kijken: met 8 testen in orthogonaal verband kom ik redelijk kort in de buurt van dit optimum. Veel tijd gespaard! 90 testen keer de testtijd! Een kortere doorlooptijd van R&D. Dit spaart dus capaciteit en daarmee kosten!

 

5. Wat is orthogonaal testen? Hier wordt in de training diepgaande ervaring mee opgedaan.  Parameter-design is gebaseerd op een orthogonale test-structuur. Hier wordt een ander paradigma omver geschopt: het paradigma dat als ik de invloed van een parameter wil onderzoeken, ik deze parameter verander terwijl alle andere parameters gelijk gehouden moeten worden. Taguchi verandert alle parameters gestructureerd tegelijk. Hiermee krijg ik een veel betere betrouwbaarheid van het testresultaat, een hogere reproduceerbaarheid én een veel hogere robuustheid!

 

6. Taguchi heeft veel verschillende testmatrices ontwikkeld. Van 3 tot 27 parameters en van 2 tot 4 levels bruikbaar. Multi-output (bijvoorbeeld een “maat voor de lekkerheid van de cake”, naast “een maat voor de luchtigheid van de cake” of de “geur van de cake na 48 uur”) maken het gebruik van deze methodiek nog interessanter. Omdat dit nu kwantitatief i.p.v. kwalitatief kan plaatsvinden. Ook de omgang met afhankelijkheden is door Taguchi in een tool gevangen.

 

7.   Als deze test-structuur gekoppeld wordt aan een adequaat team én een goede team-brainstorm omtrent relevante parameters én kennis van DOE (Design of Experiments), kan sneller en beter – lees “kortere ontwikkeltijd inclusief daarmee gepaard gaande lagere ontwikkelkosten” – een betrouwbaarder systeem ontwikkeld worden.

 

Om dit doel te bereiken heeft I@E een 7-staps methodiek ontwikkeld en in meerdere bedrijven met succes toegepast. Zie bijgaande figuur.


 

8. Met parameterdesign heeft Dhr. Taguchi DOE ontdaan van zijn statistisch imago en toegankelijk gemaakt voor de ontwikkelaar/engineer. Met behulp van zijn testmatrices kunnen R&D-ers gestructureerd zelf aan de gang. Het gevolg van deze structuur is dat iedereen die in het testteam zit, weet hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden en welke consequenties keuzen zullen hebben. Nu en in de toekomst! Duurzame R&D-kennis dus!