y Masterclass DFR | Design for Reliability

Masterclass DFR | Design for Reliability

Betrouwbaarheid creëren is een belangrijk onderdeel binnen het ontwikkelen en engineeren van producten en processen. Een permanent onderzoek hiertoe in mijn netwerk van R&D-managers, QA-professionals en ontwikkelaars/engineers toont dit aan. Verder wordt duidelijk dat de tools om ‘betrouwbaarheid’ te meten onbekend zijn. Tools om betrouwbaarheid te verbeteren zijn ad hoc of vallen onder de noemer “testen”. Door de ongestructureerdheid van deze testen in combinatie met een trial en error aanpak, verkrijgt men bovendien een gammel engineeringsdocumentatiepakket.

Redenen om een in Europa minder bekend maar heel krachtig tool aangaande betrouwbaarheid onder de aandacht te brengen: TQE; Taguchi Quality Engineering. Door middel van ‘gestructureerde testen’ én een ‘maat voor betrouwbaarheid’ een ‘betrouwbaar optimum’ synthetiseren.


 

Voor wie?
De “Masterclass DFR Design for Reliability” is uitstekend geschikt voor managers, kwaliteits-facilitators en engineers die op zoek zijn naar innovatieve (sneller, beter en goedkopere) werkmethoden om de betrouwbaarheid van hun product of proces te verhogen c.q. de kostprijs te verlagen. DFR is toepasbaar voor complexe problematieken binnen de Industrie (automotive-toelevering, machine- of instrumenten-bouw, proces-industrie, kunststoffen), Food (proces of receptuur) en Agro (zaad-veredeling of teeltoptimalisatie) Biomedica of bij Multi-disciplinaire projekten. De teller aan wetenschappelijke artikelen/cases staat op dit moment op 360.000. 

Wat leer je?
De Masterclass DFR kent 7 kernpunten aangaande bovenstaande 3 vragen!
De relatie tussen betrouwbaarheid en robuustheid en kosten c.q. opbrengst.
Hoe betrouwbare systemen te realiseren? En kosten reduceren? Hoe doen we dat nu? Hoe kan het beter?
Parameter Design! Is dat DOE? Bijna! Het is orthogonaal testen! Hoe werkt dat precies?
Voorbeelden ter verduidelijking? Eigen cases of een ‘paperplane case’, Training on the job!
Een verrassende kijk op betrouwbaarheidstesten! Je gaat na deze dag anders om met duurtesten, veroudering, toleranties en omgevingsvariabelen zoals T, RV etc (IEC-68 testen)!

DFR is engineerings-vriendelijk. Geen statistiek maar grafieken! Hoe werkt dat?
Hoe kan ik DFR in mijn bedrijf implementeren? Je leert een door I@E ontwikkelde implementatie-methodiek.


 

Resultaat
Het resultaat van deze Masterclass is dat je DFR begrijpt én Parameter Design kunt toepassen in je eigen bedrijf. Bij toepassing van het concept binnen R&D zul je, net als vele andere bedrijven die je voorgingen ervaren dat:
–          De betrouwbaarheid van producten hoger wordt, terwijl de kostprijs tegelijkertijd verlaagd kan worden!
–          De doorlooptijd aangaande productontwikkeling en engineering korter wordt, en
–          De opgebouwde kennis veel duurzamer is
Voor je bedrijf leidt dit tot lagere R&D kosten én lagere product-uitvalkosten tijdens Productie en Service. Hogere klantwaardering én een beter imago in de markt alsmede méer concurrentiekracht zijn het gevolg.


 

Didactische Opzet Masterclass
I@E heeft DFR laagdrempelig gemaakt voor het MKB.  In een ééndaagse Masterclass! Dat betekent geen dure meerdaagse cursus en hieraan geliëerde gemis van dure capaciteit. Dus:
Leren én toepassen in één dag
Hands-on voor engineers, managers en kwaliteits-professionals.
DOE of proefopzetten. Laagdrempelig! Geen statistiek of software vereist!
Kleine groep van max. 9 deelnemers, interactief leren in groepjes van drie
Mogelijkheid om een eigen bedrijfscase uit te werken
Een 7 staps implementatiemethodiek.


 

Programma
9.00 Ontvangst
9.15 Inleiding, voorstelrondje en verwachtingen
9.45 TQE: Taguchi’s Quality Engineering: Kwaliteitsfilosofie, Verlies Functie en Robuustheid = Reliability = Quality Engineering: System Design, Parameter Design en Tolerance Design.
10.45 pauze
11.00 Een opstap naar Parameter Design. Hoe test je nu? DOE met Orthogonale arrays en Linear graphs.
12.30 Lunch
13.20 Optimalisatie dmv Parameterdesign en Gemiddelde, Orthogonaliteit. Interactief aan de gang met een case; de kracht van Proefopzetten (DOE) en Data-analyse
15.00 Pauze
15.15 Optimalisatieproces: Synthese dmv Parameterdesign en S/N
16.15 I@E 7 steps Implementatie-model
16.45 Terugkijken en Vooruitkijken
17.00 Certificaat uitreiking
17.30 Formele afsluiting


 

Kosten
Jouw kennisinvestering bedraagt € 695 excl. btw. Dit is incl. hand-outs, business-lunch én smart implementatie-tool.
I@E heeft als missie om de implementatie van DFR in het MKB te bevorderen. 2 Deelnemers verkrijgen makkelijker draagvlak voor implementatie in een onderneming. Daarom verkrijgt de tweede deelnemer van een bedrijf een korting van 15% op de deelnameprijs. Er kunnen maximaal 2 deelnemers per bedrijf per Masterclass deelnemen.

Maak  kennis met het complete trainingsaanbod.


Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503