Y Masterclass DoE | Taguchi | 5 juli 2017

Masterclass DoE | Taguchi | 5 juli 2017

Een Masterclass DoE met de belofte dat Taguchi ‘s methodieken en visie en doelstellingen behandeld worden in één dag!  Geen 5 daagse cursussen nodig! Taguchi’s Quality Engineering is gebaseerd op smart DOE (Design of Experiments): team-georiënteerd,   effectief brainstormen, kiezen van slimme testdesigns, transparante testresultaten én geen statistiek nodig!

I@E heeft haar kennis en ervaring met cases uit verschillende bedrijfstakken in de laatste 25 jaar vertaald in een laagdrempelig didactisch model. In 7 stappen kunt u proefopzetten realiseren met uw team teneinde alle kennis en ervaring van uw team aan te wenden om een betrouwbaarder product of proces te verkrijgen.

Hoe ziet het model er uit?


Uitzicht vanaf de Masterclass reflectieplek: het veerpont tussen Broekhuizen en Arcen.

 

 

 

 


 

Masterclass Programma

9.00 Ontvangst

9.15 Inleiding, voorstelrondje en verwachtingen

9.45 Taguchi’s Kwaliteitsfilosofie, Verlies Functie en Robuustheid = Quality Engineering: System Design, Parameter design en Tolerance Design.

10.45 pauze

11.00 Een opstap naar Parameter Design. Hoe test je nu? DOE met Orthogonale arrays en Linear graphs.

12.30 Lunch

13.20 Optimalisatie met Taguchi Methodieken; Parameterdesign en Gemiddelde, Orthogonaliteit. Interactief aan de gang met een case; de kracht van Proefopzetten (DOE) en Data-analyse

15.00 Pauze

15.15 Optimalisatie met Taguchi Methodieken; Parameterdesign en S/N

16.15 I@E 7 steps Implementatie-model

16.45 Terugkijken en Vooruitkijken

17.00 Certificaat uitreiking

17.30 Formele afsluiting

 


Impressie van de Masterclass op 5 juli 2017 

Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503

De Masterclass Taguchi werd afgesloten met het uitreiken van een Certificaat van Deelname.