Y | Testtrilogie | Taguchi DoE | Deel 3

Een vergelijking. Laten we beide werkwijzen eens eerlijk vergelijken. De werkwijze die veel bedrijven toepassen zoals beschreven in  “1. Conventionele werkwijze” (Figuur 2)  en bij “2. Taguchi werkwijze “TQE, Taguchi Quality Engineering” (Figuur 7).
Eigenlijk…..conclusies aangaande Ontwikkeling. Ja. Want, eigenlijk zijn we nog niet aan Engineering toegekomen. We hebben nu de ontwikkelwerkwijze met de stappen I tot en met V gedetailleerd weergegeven om te kunnen vergelijken. Ook qua consequenties. Vergelijk hiertoe Tabel 2 (conventionele werkwijze) met Tabel 3 (TQE).
TQE biedt dus, dank zij de structuur, veel voordelen ten opzichte van sequentieel iteratief werken.
Alhoewel dit al heel mooie resultaten zijn, kunt u echter de grootste stap maken indien u alle tools van Taguchi toepast in Engineering!!!

Hebt u nog energie om verder te lezen???

Want, betreft de structuur van de werkwijze op “Ontwikkeling” slechts een kleine verteerbare verandering door “orthogonale matrices” aangaande testen toe te passen, bij “Engineering” praten we over een majeure gedachtenverandering en tools. Tools om  “betrouwbaarheid te kunnen meten”. En als we kunnen meten, kunnen we ook onze verbeteringen monitoren! Continue zelfs. En dan ook nog uitdrukken in een maat voor kwaliteit die door Taguchi bedacht is: de Verliesfunctie. Maar dat valt even buiten het bestek van dit artikel.

Innovation @ Engineering !! Een innovatieve gedachtengang! Denken in Signaal en Ruisparameters.

Als opmaat een kleine gedachten-exercitie: De omgevingstemperatuur Tamb. is een parameter die invloed heeft op de conditie van een all-seasons-band. Hoe zou u deze parameter omschrijven? Is dat een Signaal-parameter of een Ruis-parameter?


Even terug naar de werkwijze in Figuur 7 en dan vooral stap VI. Hans splitst de longlist van 25 parameters in Signaal en Ruisparameters (zie Figuur 10). De engineerings-doelstelling definieert Hans als volgt: Hoe kan ik – gebaseerd op de kennis en het optimum van de ontwikkelfase – een betrouwbare instelling van de signaal-parameters vinden, waarbij de invloed van de ruis-parameters zo gering mogelijk is.

En, beste lezer, dat is heel wat anders dan de oorzaak van de ruis te vinden en te elimineren! Want dat levert immers een verhoging van de kosten op!

Herkent u het innovatieve karakter van deze werkwijze?


En hoe zou het testschema er dan uit kunnen zien? Stel dat het team vier parameters B,C, F en G op drie levels wil gaan testen. Dan kan men immers gebruik maken van niet-liniairiteit in de grafieken teneinde een zo stabiel mogelijk ( = robuust = betrouwbaar = reproduceerbaar) optimum te vinden. En hierbij ook zo stabiel mogelijk aangaande de drie ruis-parameters X, Y en Z?

Deze wil men allen op de worst-case situaties testen. Dus 2 levels. Bijvoorbeeld Tamb: -25 graden Celsius (level 1) en Tamb = +35 graden Celcius (level 2), Sm: wél (level 1) en geen (level 2) smurrie/vocht en Snelheid (uit stilstand wegrijden = level 1) en 100 km/h (level 2).

De vraag of de parameter Tamb. een signaal of ruis-parameter is, is ondertussen natuurlijk al beantwoord. Het schema in Figuur 10 geeft een mooie weergave van het systeem van de all-seasons-band.

Dus, hoe zou het testschema er dan uit kunnen zien? Wellicht ook een mooie team-queste voor uw ontwikkel- of engineering-team? Maak een foto van uw geschetst schema en stuur – met onderbouwing – op naar support@taguchi.eu. U ontvangt dan de TQE oplossing retour.


Bij Toepassing van TQE maakt u pas echt slagen in Kwaliteit en Doorlooptijd! Maak uw systeem nog betrouwbaarder door gebruik te maken van de door dr. Taguchi ontwikkelde QE-tools:

  • Verliesfunctie
  • Parameter Design en
  • Tolerance Design
  • Orthogonale Matrices
  • S/N – verhouding.

Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503