Figuur 6 Verandervrijheid en Integrale Kosten als functie van de Tijd – kopie