Y | Toolbox op weg naar succesvol engineeren

Toolbox op weg naar succesvol engineeren

In het artikel “5 stappen naar succesvol engineeren” wordt een werkwijze beschreven waarmee je aan de slag kan om effectiever of efficiënter te engineeren. In dit artikel gaan we verder in op de tools die je daartoe kan gebruiken. We volgen de lay-out van het artikel.

 

1. Bepaal je doel. Iedereen kent de metafoor van Alice in Wonderland, waarbij ze aan de kat vraagt:
‘Kunt u mij vertellen, welke kant ik vanaf hieruit op moet?’ ‘Dat ligt eraan waar je naartoe wilt’ zei de Kat. ‘Het maakt me niet zoveel uit waar naartoe’ zei Alice. ‘Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat’ zei de kat. Als je het doel duidelijk kan maken naar jezelf én naar anderen toe, werken jij en je collegae naar hetzelfde doel toe. Bijvoorbeeld kan je doel zijn dat je een worldwide expertisecentrum wil worden, óf de beste engineer van mechatronische systemen óf streven naar het beste proces om jouw product te produceren, dus…… “wat is jouw of jullie doel?”

Tools waarmee je dit kan bereiken zijn:
a. Het CBM, Canvas Business Model, waarbij je de waarde propositie van engineering centraal stelt. “Wie ben ik?” of “wie willen we zijn”, vormen de centrale vragen.
b. Coaching, een coach helpt je om je eigen doel, kracht en bottlenecks te herkennen en hiermee om te gaan. De bottlenecks afbouwen door je kracht te gebruiken. I@E is gecertificeerd DISC-coach en kan je hier op deze manier mee helpen. DISC staat voor de verschillende gedragstypen (Dominance, Influence, Steadiness en Compliance)
c. Het Lemniscaat-model, “Welke rol vervul ik als engineering?” Maar ook ”hoe ben ik dat geworden” en “waar wil ik naar toe” zijn de centrale vragen die met dit model beantwoord worden.
d. Gebruik van de Innovation @ Engineering Innovatie-checklist
e. Model van Porter; wat zijn de voor- en nadelen van strategische opties.

2. Maak een plan. Als je stap 1 doorloopt, begin je eigenlijk al met een plan. En je werkt volgens dit plan. Je werkt naar een uitkomst toe. Het concreet maken van de uitkomst is voor engineers op werkniveau geen probleem. Dat zijn ze gewend. Om dat op afdelingsniveau te doen is echter abstracter en daarom moeilijker. Tools die gebruikt kunnen worden zijn:
a. SMART definiëren; naast de meetbaarheid worden ook de specificatie, acceptatie door de interne of externe klant, de realiteit en de time to market meegenomen.
b. Loss Function; invloed van de maatschappij en invloed van bedrijfs-imago meenemen
c. Conform stappenmethodiek uit kwaliteitsleer. De 4 stappen van Deming PDCA of de 5 stappen van 6 sigma: DMAIC. Voor iedere stap zijn er trouwens weer tools beschikbaar (Trello, Agile, Scrum, Hootsuite, etc….), maar dat valt buiten het bestek van deze toollijst.

3. Gebruik begrijpelijke tools. Er zijn op internet veel tools opzoekbaar en te lezen. Maar lezen is nog niet begrijpen. En begrijpen is nog niet toegepast. En toegepast is nog niet meteen vruchten plukken. I@E heeft enerzijds de scope over een verscheidenheid aan tools en kent de onderlinge samenhang. Verken eens de 23 tools die I@E met jou kan exploreren en toepassen. Door de jarenlange ervaring met bedrijven kan anderzijds ook een geschikte keuze uit de tools gemaakt worden, toegespitst op jouw management-, kwaliteits- of engineerings-situatie in jouw bedrijf.

4. Wees overtuigend. Hoe tools te kiezen en je collegae te overtuigen om samen de tools te gebruiken. Een gesprek of workshop aangaande de toolbox kan zeer verhelderend werken. Het is mogelijk om in-house een workshop te organiseren met een bloemlezing van dergelijke engineering-tools. Je kunt ook met je collegae een workshop bezoeken.

5. Perfectioneer je toolbox. Deze titel kent 2 cruciale woorden: ”je” en “toolbox”. Jouw situatie, verleden, heden en toekomst en doelstelling, zijn leidend. Ik heb ervaren dat elk bedrijf anders is. Qua Innovatiecultuur, Inzicht in klanten, Processen, Structuren en Inbedding van Tools. Het maatsnijden van een tool op jouw bedrijf is de kracht en kunde van I@E. De uitvoering is gebaseerd op wederzijds vertrouwen in “verbeteren en leren”. Deze basis verder perfectioneren en verankeren in “jouw ”of “jullie” bedrijfseigen toolkit vormt dan de vervolgslag.

Vond je dit artikel de moeite waard? Ken je nog iemand die je hiermee een plezier kan doen. Stuur deze link gerust door. Wil je meer informatie over:
– Het 5 stappen-plan
– De toolbox
– De mogelijkheden van I@E | Innovation @ Engineering
– Training en coaching
– Of andere informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op via de telefoon (06-22496503) of stuur een mail naar frans.balemans@outlook.com