QRE | Quick Response Engineering

Waarom QRM? Laten we een vergelijking maken met de beschrijving die Wikipedia geeft voor QRM. Quick Response Manufacturing; an approach to manufacturing which emphasizes the beneficial effect of reducing internal and external lead times

Analoog kunnen we QRE beschrijven: QRE is an approach to Engineering which emphasizes the beneficial effect of reducing internal and external lead times.

Wat zijn de voordelen van eerder op de markt komen? Hoe eerder je met de – door je klant/markt beoogde – functionaliteit op de markt komt, hoe hoger je competitiviteit, je winst en je ROI | Return on Investment. Onderstaande figuur maakt de samenhang tussen QRE, TTM, Cost en Profit duidelijk.

Voor wie? Professionals in Engineering, QA én de ontwikkelketen, gericht op het verhogen van de functionaliteit van product of proces, onder alle externe omstandigheden (denk aan omgevingsinvloeden, tolerantie, veroudering) in zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten. Een mooie definitie voor de engineeringsdoelstelling.

Hoe leer je? In de training word je je bewust van je huidige wijze van werken en de voordelen van krachtige tools in een effectieve volgorde.

Wat leer je? Je leert krachtige Engineerings-tools kennen. Maar ook een effectieve volgorde gebruiken teneinde de engineeringsdoelstelling te halen. Een verschuiving realiseren van rood naar blauw.

Wat is een krachtig tool? Een krachtig tool is laagdrempelig voor het team en heeft een hoge impact op het realiseren van het engineeringsdoel. Krachtige tools bieden een kader en daarmee ruimte voor creativiteit én transparante laagdrempelig toegankelijke kennis voor iedereen in de keten (het bedrijf én de klant én de toeleverancier).

Wat kenmerkt een slimme volgorde? Toepassen van je team-kennis op de juiste momenten in het ontwikkel/engineeringsproces. Maar ook transparante en duurzame kennis ontwikkelen en vastleggen.

Trainingskader. I@E, Innovation @ Engineering, traint QA en Engineering én/of de ontwikkelketen van toeleverancier tot gebruiker. Je leert krachtige tools kennen én een tijdbesparende volgorde. Laagdrempelig gedoceerd aan de hand van begrijpbare cases. In een kleine groep – peer to peer – in 2 dagen tijd in een creatieve locatie.

Kosten. De kosten bedragen € 1295 excl. BTW maar inclusief Business Lunch, hand-out én een voucher voor 2 uur gratis implementatie-consultancy.

QRE,  de “Shinkansen” onder de Engineering Trains

Contact. Een vrijblijvend advies of meer informatie over de training? Stuur een mail naar frans.balemans@outlook.com of bel 0031-6-22496503.

_______________________________________________________________________________