Risk and Reliability Control

Waarom? Wil je onderzoeken wat er in je proces of product fout kan gaan zodat er op voorhand constructieve maatregelen genomen kunnen worden om de kans op fouten te verlagen, de impact te verminderen of zelfs fouten te voorkomen? Of wil je je systeem immuner maken tegen de gevolgen van fouten zoals tolerantie-overschrijding van componenten, veroudering of omgevingsvariabelen? Wil je de achtbaan van trial and error methodieken vandaag nog verlaten? Volg een training Risk & Reliability Control!

Q Roller-coaster Copyright I@E

Wat leer je? Je leert tools kennen én de samenhang tussen deze tools. Tools om fouten te vinden (RCA, 5Why, FTA), te definiëren (Kepner-Tregoe), te rubriceren (Ishikawa), de ernst van de fout te bepalen (FMEA), maar ook tools om oplossingen te vinden. (TRIZ, DOE). Zowel individueel als in teams (MDI en Mentimeter) bruikbaar. De gebruikte templates vormen gezamenlijk een transparante engineerings-beslissings-database.

Voor wie? R&D, Engineering en (Pre-) Production en aangrenzende bedrijfsonderdelen uit de keten zoals toeleveranciers en klanten. Verder Q-professionals, lead-engineers, cost-engineers, service-engineers en Management.

Hoe leer je? In een kleine groep van maximaal 9 mensen leer je In-house laagdrempelig effectieve tools kennen en toepassen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op. Zie colofon.

Frans Balemans | I@E | Innovation @ Engineering 

Support@taguchi.eu |  +31 – 6 – 22496503