yI@E | Stilstaan bij testen (1)

blog-3-stistaan-verkeersbord-taguchi-vrij-van-auteursrechtJachtig leven? Ook in uw bedrijf? Het lijkt soms op het volgen van een ongeschreven boodschap. Of er een verbodsbord staat:  “verboden STIL te staan!”

Jammer, want stilstaan levert wat op! Denk aan Stephen Covey and the 7th Habit of Highly effective people: Take your time to Sharpen the saw!

 

 


 

sharpen-the-saw-taguchi-stilstaan-bij-testenEn U?….. als Engineering-professional: “Staat u wel eens stil bij testen binnen engineering?” Testen gerelateerd aan het verbeteren van uw product of proces: functionele testen, testen om te verbeteren, omgevingtesten (testen in klimaatkamers, EMC, trillingen, schok, IEC 68), maar ook duurtesten!  Hoeveel tijd en capaciteit binnen uw bedrijf is hiermee gemoeid? Hebt u een idee? En levert het resultaat op? Zou het niet beter, slimmer, goedkoper, effectiever of efficiënter kunnen?

 


U raadt het al! Dat kan! Om dat te laten zien wil ik u meenemen in de volgende real-life engineering-story ontleend aan 25 jaar engineering-optimalisatie-ervaring.

Willem is engineer in een middelgroot bedrijf dat systemen ontwikkelt, engineer-t, produceert, vermarkt en service verleent. Willem staat voor de uitdaging dat zijn systeem (product of proces) nog niet voldoet aan de specificaties. Of populair gezegd “het werkt nog niet”. Willem staat onder druk want de deadlines komen naderbij. Ook nog geluiden van criticasters die een alternatief systeem aanhangen worden luider.

Willem is dag en nacht met het probleem/de uitdaging bezig. Zijn probleem/uitdaging! Hij is er al voor 80%! Als  rechtgeaard techneut komt het zijn eer te na:  “Dit moet en zal gaan werken!” Gelukkig weet Willem zich wel gesteund door Jan-Peter van QA, Manager Marc en collega Sjoerd.

 


koffiehoekje-stilstaan-bij-testen-taguchiMaar hoe pakt Willem dat nu aan? Hij komt Marc tegen bij de koffiecorner (de koffiecorner is een plek waar het verbodsbord “verboden stil te staan” niet blijkt te hangen) en Marc ziet de frustratie van Willem. Marc is net op een coach-cursus geweest en is daar ook het managementboek van Stephen Covey tegengekomen. “Wellicht is deze tijd van radeloosheid wel mooi om eens andere wegen te zoeken, zo stelt hij voor” en hij vertelt hem nog een anekdote van een houthakker die bomen blijft omzagen maar geen tijd neemt om stil te staan om na te denken hoe hij het effectiever kan doen. Maak de zaag eens scherp,  de “7th habit of highly effective people”. Lees het maar eens, maar wel in je vrije tijd, knipoogt hij naar Willem. Ik zal je ook nog een link naar een samenvattend cartoontje over het boek sturen op Ytube, zegt hij en loopt terug naar zijn kamer. Willem nipt aan zijn cappuccino en overdenkt de boodschap van zijn baas. Nee, hij wil daar de tijd niet voor nemen….en ook nog eigen tijd…… hij heeft ook 2 kleine kinderen thuis….. Nee, hij wil een oplossing vinden, geen probleemoplossende structuur.

 


Herkenbaar? Dit heeft als gevolg dat  “optimalisatie-structuren” niet gevonden gaan worden. En zeker geen optimalisatiestructuren met een Japanse naam “Taguchi”. Jammer voor Willem, want “optimaliseren” en “testen” zou dan slimmer, beter, minder stressvol en daardoor veel leuker worden! Hierover later meer. Even terug naar onze engineer.

Willem blijft dus doen wat hij altijd al gedaan heeft. Oplossingen zoeken door te denken, praten, luisteren, googlen, en te lezen. Jan-Peter weet dat kwaliteit van de oplossings-opties sterk zal afhangen van de team-inbreng, de aangeboorde know-how binnen en buiten het bedrijf en de professionaliteit van de communicatie onderling. Hij spoort Willem aan om hulp te zoeken bij het team en om zich terzijde te laten staan teneinde zo het oplossingenveld rijker te maken. Willem neemt de goede raad mee maar geeft aan de meedenkende club niet te groot te willen maken. Dat kost tijd en de tijd dringt en hij is immers de specialist. Hij wil wel met zijn collega Sjoerd sparren. Met hem kan hij het goed vinden. Ja, Sjoerd is een goede aanvulling. Die denkt abstract.

 


parameterinstelling f1Willem inventariseert zijn oplossingen en bespreekt deze met Sjoerd. Sjoerd onderkent in de oplossingen drie categorieën (zie figuur):

 

1.  Parameter-instelling verandering in het systeem (bijvoorbeeld rolafstand, dikte en vorm van materialen, andere samenstelling)

2. Nauwer getolereerde subsystemen of onderdelen toepassen

3. Vermindering van de invloed van factoren die van buitenaf op het systeem inwerken. (bijvoorbeeld de invloed van de omgevingstemperatuur verminderen door een thermisch geïsoleerde behuizing aan te brengen)

 

 


Jan-Peter benadrukt dat een andere parameterinstelling binnen in je systeem de goedkoopste oplossingsrichting vormt. Wat vindt u hiervan? Dus hier concentreert Willem zich op. Parameters anders gaan instellen. Goed idee! Welke parameter zou hij anders kunnen instellen? Hij identificeert samen met Jan-Peter en Sjoerd een 7 tal parameters. Hoe gaat hij nu verder? 7 parameters testen op 2 levels. Dat zijn 128 testen. Maar dan vindt hij wel het optimum. Maar 128 testen duren een kwartaal. Dit probleem besprekende met Marc over de te lange Time to market, besluiten ze dat hij de gelegenheid krijgt om nog 1 maand aan testen te besteden.

full-factorial-stistaan-bij-testen-taguchi

Dat betekent ook dat Willem beperkende keuzen moet gaan maken.  Minder parameters? Minder testen? Met welke levels? Willem beklaagt zijn dilemma met Sjoerd. Bij gebrek aan een betere structuur  besluiten ze om door te gaan met hun belangrijkste structuur: GBV (Gezond Boeren Verstand). Benieuwd wat dit voor Willem en zijn team betekent? Neem dan uw tijd voor de vervolgblog: Stilstaan bij testen met GBV.