y? I@E | Stilstaan bij testen met Taguchi’s Concept (3)


Het enige wat u moet doen is even stilstaan. Stilstaan geeft u de mogelijkheid om sneller vooruit te komen. Indien u vooruit aan het rennen bent kunt u niet stilstaan, dan valt u. Hebt u al eens een libel bewonderd die zo mooi stil hangt boven het water? Niet voor niets het logo van I@E.


 

Zou testen niet beter, slimmer, goedkoper, leuker, effectiever of efficiënter kunnen? U raadt het al! Dat kan! In blog 1 en blog 2 nam Willem ons mee in zijn Engineeringspraktijk en de voor- en nadelen die hiermee gepaard gaan. 2 blogs gewijd aan hoe nu aan engineeringsproblematieken gewerkt wordt teneinde een eerlijk vergelijk te kunnen maken met Taguchi’s concept. Ik zal hier nu op in gaan.dream-licentievrij-stilstaan-bij-testen

De Japanse engineer Taguchi heeft zijn hele leven gewijd aan een methodiek om Engineering te helpen hun doel én hun droom te bereiken. Deze methodiek heb ik in een toegankelijke 7-staps methodiek verwerkt welke onder mijn begeleiding door een team gebruikt kan worden. Indien u nog meer wilt stilstaan, bekijk deze 7 stappen dan nu. Voor onze engineering-story beperk ik me even tot stap nr 4 uit de 7 stappen: het definiëren en uitvoeren van de testopzet.


 

Sjoerd, Willem, Marc en Willem hebben nú samen een  team gevormd en in een viertal stappen nagedacht over welke parameters met welke levels de output F positief kunnen beïnvloeden, en hoe F gemeten gaat worden. Onder begeleiding van een Taguchi-deskundige nemen ze de best passende orthogonale matrix uit het naslagwerk van dr. Genichi Taguchi. Een matrix met 8 testen waarbij 7 parameters op 2 levels onderzocht gaan worden.


 

En dat betekent dat in het bovenstaande voorbeeld Willem’s team met dezelfde effort (8 testen met 7 parameters op 2 levels) veel meer kan bereiken:

orthogonal-design-taguchi-specialist


 

Kenmerken van dit testplan zijn:

 • Objectieve keuzen. Het team kiest. Het team gebruikt al haar creativiteit! Over de structuur is geen twijfel meer! Taguchi heeft een selecte keur aan orthogonale matrices bedacht waarbij een keuze gemaakt wordt door het geringste aantal testen te kiezen waarbij het maximaal mogelijke aantal parameters meegenomen kan worden. Een objectieve structuur leidt je verder. Alle testen dienen uitgevoerd te worden. De functie van Jan-Peter en/of een objectieve begeleider met Taguchi-kennis blijft onontbeerlijk!
 • Pro-actief denken met het team met als basis het gestructureerde test-plan. Dit betekent dat iedereen in het team vóór het daadwerkelijk doen van de test, bekend is met de parameterkeuze, levels, output F,  hoe output F te meten, testopzet en “hoe de testresultaten geïnterpreteerd moeten worden”. Geen Na-denken maar Voor-denken! Gebruikmaken van de voordelen van een structuur: team-bindend, eenduidigheid en snelheid!
 • Effectieve kennisopbouw. Alle 8 de testen worden gebruikt ipv 2. Dit betekent dat de invloed van S1 bepaald kan worden door de resultaten van testnummers 1-4 te vergelijken met 5-8. Van S5 door testnummer 1,3,6 en 8 te vergelijken met 2,4,5, en 7. Simpel en begrijpbaar te doen, geen statistische rocket-science! Doet u nu een poging om alle parameter-effecten te plotten? Dan kan ik dat hier achterwege laten. 😉 Indien gewenst kan ik de resultaten even opsturen.
 • De reproduceerbaarheid c.q. betrouwbaarheid van de testresultaten is dus al veel beter! Daarbij komt nog dat als we de invloed van bijvoorbeeld S1 beschouwen, alle andere parameterlevels gelijkmatig  variëren. Dat is de kracht van de orthogonaliteit in de matrix. Ook al hebben andere parameters invloed op een level, de invloed is gelijkmatig verdeeld over S1 in level 1  als  in level 2. Onderzoek het even zelf voor bijvoorbeeld S5. Dit aspect verhoogt de betrouwbaarheid van de uitspraak over de relatie tussen F en Sx.
 • En deze kennis blijft tot in de  lengte van dagen reliable, ook als er na 3 jaar een wijziging in S4 gedaan moet worden omdat die component niet meer verkrijgbaar is bijvoorbeeld.

 

Had u alle relaties tussen de parameters Sx en F geplot? We vinden dan dat:

 • Factor S2 de grootste invloed heeft! (Sjoerd had dus wel een goed voorgevoel) op de kop gevolgd door factor S1 (wie had dat gedacht?) en factor S6. Een mooie bijvangst is dat parameters S3 en S7 helemaal geen invloed blijken te hebben. Vergeefse moeite? Nee, we kunnen nu de goedkoopste instelling kiezen! Dat zou wel eens kunnen betekenen dat we de kostprijs van ons systeem kunnen verlagen bij behoud of verbeteren van de kwaliteit! Dat is een regelrechte contradictie met de westerse kwaliteitsopvatting dat verhogen van kwaliteit ook verhoging van kosten met zich meebrengt! Interessant toch?
 • Voor het vinden van een optimum (synthese) hebben we ook alle testresultaten beschikbaar. De kans dat we een optimum vinden dat robuuster is (de droom!) dan in het eerste geval is veel groter. Als we onderstaande gegevens plotten en een synthese maken vinden we het volgende optimum voor S1 t/m S7: 2212121. Dit is testnummer 106. Deze test hebben we niet uitgevoerd!
 • We kunnen ook nog uitrekenen welk resultaat van F hierbij hoort: 90%. Deze instelling kiezen in je systeem en kijken of het klopt. Wijkt het sterk af? Andere parameters of afhankelijkheden spelen een rol.  Klopt het, dan heeft Willem en zijn team de juiste parameters genomen om zijn systeem te optimaliseren. Dan kan hij met een gerust hart zijn heil gaan zoeken in oplossingsrichtingen 2 en 3.

 

Een heel verschil tussen deze twee aanpakken!

Ik was de eerste blog begonnen met “Staat u stil bij ….testen? Als u deze blog tot hier gelezen hebt, krijgt u nog een compliment!

You have started to sharpen the saw….  “Started” because there are a lot more possibilities to use in testing! Taguchi heeft een methode ontwikkeld om een dusdanige instelling te vinden voor je systeemparameters waarmee de invloed van de omgevingsparameters (veroudering, omgevingsinvloeden, toleranties) geminimaliseerd wordt. Verheug u op mijn volgende blog! “stilstaan bij testen (4)” waarbij ik inga op Signaal/Ruis verhouding, Inner en outer arrays, het slimmer doen van duurtesten en omgevingstesten teneinde een robuuster optimum in kortere tijd te verkrijgen!


 

U hebt waarschijnlijk ook al een antwoord geformuleerd aangaande de vraag : “ Hoeveel tijd en capaciteit binnen uw bedrijf met optimalisatie-testen gemoeid is?” En de vraag: “levert het resultaat op?”Taguchi relation between profit cost and TTM time to market if quality is equal

Als u zou moeten kiezen tussen de huidige werkwijze en een gestructureerde structuur zoals boven aangestipt, wat zou u dan kiezen? Hoeveel denkt u te kunnen sparen respectievelijk verdienen aan gaande

 • de verkorting van de Time to Market (2) naar TTM (1) zoals in nevenstaande figuur en daarmee
 • verlaging van Engineeringkosten (capaciteit * tijd) alsmede tevens een
 • betere concurrentiepositie, waarbij de
 • systeemkwaliteit verhoogd wordt en
 • de systeemkosten verlaagd kunnen worden?

 

Ik wil u graag helpen om een inschatting te maken. Mijn ervaring is 35% verkorting van de TTM en een hogere Kwaliteit van het product of proces in deze tijd!

 

  

Daarom beschouw ik het als mijn missie om dit goed doordachte engineering-tool (waarvan ik hierboven slechts het topje van de Taguchi-kennis-ijsberg heb laten zien) onder de aandacht van Engineering Nederland (OEM) te brengen. Als er vragen zijn, wil ik  u graag verder helpen. Neem gerust contact op per mail of neem de telefoon (06-22496503).

Wellicht is uw interesse dusdanig gewekt dat u wilt deelnemen aan een Workshop? Ik noem het een Masterclass! Stilstaan bij de Master of Quality Engineering: dhr. Genichi Taguchi!! In één dag leren en daarna kunt u enthousiast gaan toepassen!

Samen doorpakken en niet stil blijven staan!

Met optimale groet

Frans Balemans