Taguchi | Wat is de kern?

Wat is het Resultaat?

Kwaliteit vergroten! Betrouwbaarheid verhogen! Ontwikkeltijd verkorten! Intellectueel eigendom vergroten. Dat is de uitkomst van het gebruik van Taguchi.


Hoe bereik je dat resultaat?
Hiertoe gebruik je “gestructureerde testen of simulaties”. Uitstekende tooling voor teamwork!
Gestructureerd testen levert op dat je:
– Bij bijvoorbeeld 7 parameters op 2 levels je met 8 testen een optimum kan vinden uit 128 mogelijkheden ipv 8! Bij 11 parameters op 2 levels met 12 testen een optimum uit 1024 i.p.v. 12! Bij 4 parameters op 3 levels je met 9 testen een optimum kan vinden uit 81 mogelijkheden, etc. Dit levert een grote kwaliteit en tijd- winst op.
– Jouw creativiteit maximaal kan inzetten in de brainstorm
– vooraf aan de test reeds weet hoe je de resultaten achteraf presenteert en kan interpreteren
– Dat je objectief afwegingen kan maken aangaande kwaliteit en kostprijs


Voorwaarden?
Wil dit goed slagen dan kun je het best vooraf (met je team?) bepalen:
– Hoe je de output van je systeem/product/proces wilt meten
– Welke parameters een rol spelen in de continue verbetering
– Hoe je deze parameters kan/wilt instellen


Wat voegt Taguchi nu toe?

In bovenstaande proces geeft Taguchi jou de volgende tools:
– Hij beveelt je optimale testschema’s aan. Deze bieden zelfs soelaas bij afhankelijke parameters”.
– Hij biedt een maat voor het meten en verbeteren van Betrouwbaarheid: de Signaal/ruis verhouding.
– Hij legt de relatie tussen kwaliteit/betrouwbaarheid en kosten (zelfs duurzaamheid)


Interessant?

Wil je meer weten over het leren en toepassen van Taguchi’s methodieken. Klik dan hier.