Inzicht krijgen in QRE | TQE | DoE

testing one factor at a time
testing taguchi orthogonal way


Hoe werkt TQE | DoE.  Herken je je in de tabel linksboven? Dan is het makkelijker om de (gevolgen van de) verschillen met TQE | DoE te zien. Hierbij gebruik je bij 3 parameters en 2 levels de tabel onderaan. Zie je de wezenlijke verschillen? 

  • Je verandert alle parameters tegelijkertijd! Door gebruik te maken van een structuur,  een zogenaamd orthogonaal testschema *, behoud je toch het overzicht aangaande de invloed van de verschillende parameters op de output, teneinde analyse mogelijk te maken.  De testen zijn reproduceerbaar (waar ook ter wereld uitgevoerd!) en de resultaten zijn betrouwbaarder dan bij iteratief testen. Op de training wordt hier veel aandacht aan besteed. Bovendien ervaar je dat – omdat de resultaten grafisch weergegeven worden – transparantie ontstaat: helderheid voor iedereen in het team op een duurzame wijze.
  • De structuur nodigt uit tot vóór-denken. Voordat je gaat testen ga je alle parameters die je systeem kunnen verbeteren in kaart brengen.
  • Gebruik van een structuur (maar ook onafhankelijk voorzitterschap) nodigt ook uit tot team-involvement. Er ontstaat een team-meedenk-cultuur. Positief meedenken door het team ( “hoe kan ik jou helpen?”) i.p.v. de negatieve schuldvraag stellen (“waarom heb je het nog niet opgelost?”).
  • Er is een maat om betrouwbaarheid  vast te leggen.  Deze maat is rechtstreeks afgeleid van het  doel van engineering: het vinden van een robuust systeem. Een systeem dat voldoet aan de specificaties, ondanks toleranties, omgevingsinvloeden en veroudering. Dr. Taguchi heeft deze laatste regel in een maat vastgelegd: de Signaal/Ruis verhouding. Hierbij zijn de specificaties de “S” en de toleranties, omgeving en veroudering de “N”. Door beide grootheden apart in een matrix tegenover elkaar te zetten, verkrijg je robuuste systemen. In de tabel wordt de Q dan de S/N verhouding.
  •  Uit de testmatrix kun je de invloed van de verschillende parameters op de output analyseren, maar je kunt  ook nog een optimum synthetiseren. Een optimum dat je nog niet eerder getest hebt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij 3 parameters op 2 levels een optimum uit 8 mogelijkheden kunt synthetiseren en bij 11 parameters op 2 levels met 12 testen een optimum uit 2**11 = 2048 mogelijkheden kunt synthetiseren. Je hebt dan 2048 – 11 = 2037 testen niet gedraaid. 

Het “gestructureerd testen” met behulp van orthogonale arrays is het eerste wezenlijke verschil met het “one-factor-at-a-time-veranderen”, wat in de Westerse wereld ook wel GBV*  genoemd wordt. Een soort van vrijbrief voor creatief handelen. Maar hoe zit het met de betrouwbaarheid????

Een tweede wezenlijk verschil is de paradox in kwaliteitsdenken. We denken dat de Q alleen verhoogd kan worden door een hogere kostprijs. Je verkleint immers de toleranties van componenten of materialen, je gaat duurdere materialen die minder snel verouderen toepassen, of je gaat de omgevingsinvloeden aanpakken met extra inspanningen of onderdelen.  

Kan dat dan anders?  Een hogere kwaliteit tegen lagere kosten, om het maar heel zwart-wit te stellen? Ja! Met TQE zoek je éérst een andere instelling, waarbij je systeem immuner c.q. betrouwbaarder is. Tegen gelijke of lagere kosten. TQE noemt dit Parameter Design.

Samengevat: TQE en DoE is van grote waarde als je belang hecht aan minstens één van de volgende aspecten: 

– betere functionaliteit
– hogere betrouwbaarheid
– kortere time to market
– meer team-involvement
– transparante analyse
– duurzame engineering decisions kennisHoe te leren? Je kunt op korte termijn een drietal vormen gebruiken om TQE | DoE te leren én toe te passen. In oktober 2020 starten wederom drie trainingen:

Eendaagse training TQE. Taguchi’s kwaliteitsfilosofie wordt verduidelijkt waarbij de voordelen van Parameterdesign, Tolerance Design, Loss Function en Orthogonale matrices ruimschoots aan bod komen. Je leert alle orthogonale matrices kennen en het voordeel van transparante analyse (van relaties tussen parameters en output) en synthese van optimum binnen de testruimte. De training vindt plaats op 6 oktober en de kosten bedragen € 695 excl. BTW. In de brochure vind je de content overzichtelijk terug. 

Eendaagse training DoE. Hoe ontwerp je kwalitatief hoogwaardige testen? Met slimme orthogonale matrices waarbij je de parameters in de juiste rijen zet. Waarbij je gebruik maakt van Brainstorming 2.0 om te komen tot de juiste parameters en levels. Waar de S/N ratio jou vertelt hoe groot de betrouwbaarheid is van je systeem. Hoe je om kan gaan met afhankelijkheden, multi-outputs en linear graphs. Er wordt ook stil gestaan bij een door I@E ontwikkeld implementatiemodel. De training vindt plaats op 7 oktober en de kosten bedragen € 695 excl. BTW. In de brochure vind je de content overzichtelijk terug.

Tweedaagse training QRE | Quick Response Engineering. Je kunt ook beide dagen combineren om een compleet beeld van TQE werkwijze en tools alsmede DoE te leren kennen én toepassen in je bedrijf. Bij deze 2 dagen ligt de focus op doorlooptijdverkorting en betrouwbaarheid verhogen. De kosten bedragen dan slechts € 1295 excl. BTW, inclusief digitale Hand-outs, voorbereidend huiswerk en 2 uur free consultancy, bruikbaar om de implementatie in je bedrijf te vergemakkelijken. In de brochure vind je de content overzichtelijk terug.

Een In-house training of consultancy is natuurlijk ook mogelijk. Vraag naar een vrijblijvend gesprek aangaande een oplossing op maat voor jouw problematiek, uitdaging, afdeling of bedrijf. Mail naar frans.balemans@taguchi.eu


Waar?

Trainingen  vinden  plaats in een kleine groep in een rustieke locatie aan de Maas:  Het Maashotel te Broekhuizen of Kasteel de Keverberg te Kessel.  De trainingen worden afgesloten met een Certificaat.

Wil je deelnemen aan een eendaagse of tweedaagse training? Je bent welkom. Bel of stuur een mailtje naar onderstaande e-mail. Zie colofon.

taguchi contact learn apply enjoy

Frans Balemans | frans.balemans@taguchi.eu
I@E | Innovation @ Engineering | Taguchi Specialist since 1987
www.taguchi.eu | support@taguchi.eu | +31 – 6 – 22496503


* deze testschema’s zijn al door de oude Grieken 2000 jaar geleden uitgevonden.  Dr. G. Taguchi heeft ze herontdekt en voor engineering en voor reliability geschikt gemaakt.

*GBV: Gezond Boeren Verstand