Trainingen I@E

Maak kennis! Maak kennis met 4 trainingen van I@E. Innovation @ Engineering. Maak kennis met krachtige tools die de performance* verhogen. Of leer doorlooptijd-verkortende tools kennen. Of leer de risico’s in je product of proces te identificeren en te verkleinen.

Voor wie? Je bent werkzaam in het veld van Development of Engineering. Als (lead- of cost- of Q-) engineer, projectleider of manager. Je focus is kwaliteit, betrouwbaarheid, Time to Market, ontwikkel-capaciteit of – kosten. 

Waarom? De doelstelling van R&D en Engineering is de performance van je product of proces – onder alle omstandigheden – in zo snel mogelijke tijd te bereiken. Risico’s identificeren en afbouwen. Je kunt kiezen uit 4 trainingen. Welke training spreekt jou het meest aan?

  • QRE (Quick Response Engineering) leert je de doorlooptijd van complexe producten te verkorten. Op basis van slim brainstormen met behulp van TRIZ én toepassen van de S/N verhouding verhoog je de performance* in veel kortere tijd.

  • TQE (Taguchi Quality Engineering) leert je, hoe je op basis van Parameter Design, beter inzicht in de relatie tussen parameters en betrouwbaarheid te verkrijgen. Een hogere performance*, beter inzicht en lagere kosten zijn het resultaat.

  • DoE (Design of Experiments) leert je op basis van Orthogonale Matrices, “testen te ontwerpen”. Met minder testen meer betrouwbare informatie over parameters genereren. Efficiency in testen. Kennis-opbouw en Engineerings-beslissings-database.

  • RRC (Risk and Reliability Control) leert je, hoe je op basis van FMEA, beter inzicht krijgt in de betrouwbaarheids-risico’s van parameters. Maar je leert ook hoe deze risico’s aan te pakken.

Hoe? Alle I@E-trainingen zijn gebaseerd op “learning by doing” en “dedicated in-house”. “Tailor-made” op jouw wensen, of de wensen van je bedrijf. Dus toegesneden op jouw performance* van product of proces en leer/toepassings-intentie én jouw/jullie team-samenstelling én tijdsplanning. Vraag gerust om referenties of maak een vrijblijvende afspraak.

Frans Balemans | Taguchi Specialist since 1987 

Support@taguchi.eu |  +31 – 6 – 22496503

Innovation@ Engineering | I@E

Performance* wordt gezien in het kader van R&D en Engineering en omvat functionaliteitsverbetering, kwaliteitsverbetering, robuustheid verhogen of betrouwbaarheid verhogen.