Y? Case: Taguchi & New Business Model

I@E Taguchi Case WientjensDe rol van I@E’s Taguchi’s Concept bij de transitie naar Nieuwe Businessmodellen (NBM) bij Wientjens (the Dutch Water Company) te Milsbeek (Ned)

 

Op een congres over de transitie naar nieuwe business-modellen (Meerwaarde met diensten, Kerkrade 18 november 2015), hield prof. Paul Iske van de Universiteit Maastricht het volgende model tegen het  licht. Het model, zie figuur (click om te vergroten) benoemt treffend de evolutie in Business-modellen en karakteriseert de parameters inkomsten, incrementele vernieuwing en innovatie.

 

 

taguchi and new business models

 

Welke rol speelt Taguchi’s Concept nu in deze innovatietransitie?

Taguchi’s concept is een optimalisatie-methodiek en vindt daarmee haar plaats in het bruine vlak in bovenstaande grafiek. Het concept kent een 7-tal stappen. In de eerste drie stappen wordt het product/proces beschreven en worden de meest relevante parameters geïnventariseerd welke invloed hebben op de output F. Het doel in de engineeringsfase is immers om een dusdanige instelling van de signaal parameters te vinden waarbij de invloed van de ruisparameters zo klein mogelijk is. In Taguchi-terminologie: het optimum wordt gekarakteriseerd door de hoogste Signaal-Ruis-verhouding (S/N ratio).

7stapstesten

Het volgende praktijkvoorbeeld laat zien hoe de link tussen Taguchi en New Business Models was bij Wientjens te Milsbeek. Wientjens, ontwikkelaar en fabrikant van water-energie recycling systemen voor textiel-wasserijen, is steeds gedreven om de beste kwaliteit producten voor hun klanten te maken. In dit kader kwam Kees Ruven, hoofd R&D bij Wientjens in aanraking met het Taguchi Concept. Kees licht toe: “bij het inventariseren van de relevante parameters en het verdelen in signaal en ruisparameters stootten wij op een strategische vraag: gaan we ons product geschikt maken voor meerdere soorten wasmiddelen of voor 1 soort wasmiddel? In Taguchi-terminologie: wordt de parameter “wasmiddel” een signaalparameter of een ruisparameter?”

1020 Bij Schermerhorn.tif

Testen en “een ander business-model” kwamen hier bij elkaar. Dhr. Wientjens, directeur van het bedrijf, zegt over de toenmalige dialoog: ” één wasmiddel betekent kiezen voor één fabrikant. Maar dit betekent ook wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen in elkaar. In de waardeketen betekende het dat het Taguchi-concept leidde tot een geheel nieuw business-model in de keten, waardoor we beiden meer profiteerden van elkaars sterke punten.

Maar niet enkel Wientjens profiteert van het nieuwe business-model. De wasmiddel-fabrikant voer ook wel met de samenwerking. Dhr Ruven memoreert nog een anekdote uit deze Taguchi-optimalisatie-slag: “onze partner is een gerenommeerd chemisch bedrijf met veel knowhow. Zij waren zeer verbaasd toen wij onze testen uitvoerden. Vooral dat we niet na elke test een analyse deden. Zij waren niet bekend met orthogonaal testen en heel benieuwd! Leuk dat wij hun konden verrassen! …én hun iets konden leren over het opbouwen van duurzame kennis op basis van het Taguchi Concept”.

Een mooi voorbeeld van hoe structurele Japanse incrementele innovatie (het bruine kader in figuur 1) kan leiden tot  een nieuw Westers business-model (blauw).


home-knop_copy